Jongeren die leren,
werken aan hun toekomst

Stichting de Laanhoeve

Stichting de Laanhoeve

Aangenaam, mijn naam is Paul Metselaar, gepassioneerd eigenaar van Boomkwekerij De Tuinkamer en initiatiefnemer van Stichting de Laanhoeve. Boomkwekerij De Tuinkamer stelt stageplaatsen beschikbaar voor jongeren die kiezen voor een opleiding in het groenvak, zoals hovenier of bewateringstechniek.

 

“Ik wil jongeren helpen”

Tijdens deze stageperiodes kwam ik in contact met jongeren die een moeilijke start in hun jonge leven hebben gehad en in pleeggezinnen zijn geplaatst. Ik zag dat het voor sommige jongeren lastig was om hun opleiding af te ronden onder andere door hun thuissituatie en ik wilde ze helpen. Vanuit dit gedachtengoed is Stichting de Laanhoeve opgericht. De stageplaatsen bij Boomkwekerij De Tuinkamer worden sinds 2014 via Stichting de Laanhoeve ingevuld en dat doen wij samenwerking met pleeggezin Berakha in Twisk, de gemeente Medemblik en diverse instanties zoals Werksaam en zorginstelling Leekerweide.

Wat wij doen

Ondersteuning op maat

Stichting de Laanhoeve is in 2014 opgericht door Paul en Annemarie Metselaar voor jongeren met een moeilijke start in hun leven in het bijzonder kinderen en jongeren die in pleeggezinnen zijn geplaatst. Deze jongeren hebben een zodanig slechte thuissituatie achter de rug waardoor ze uit huis geplaatst zijn. Om te voorkomen dat zij bijvoorbeeld in de criminaliteit belanden hebben zij zorg en een warm nest nodig om zich te ontplooien en zelfvertrouwen te krijgen. Door onze multidisciplinaire aanpak met jeugdhulpverlening, het UWV en onderwijs is ons streven ondersteuning op maat te verzorgen.

Emotionele steun, persoonlijk contact en humor zijn zeer belangrijk in onze benadering naar de jongeren.

Door de samenwerking met Stichting Berakha waar de kinderen en jongeren liefdevol worden opgevangen, biedt Stichting de Laanhoeve een thuishaven waar ze zich kunnen ontplooien en ervaren hoe het is om een vak te leren en gewaardeerd te worden voor wat je doet. Vaak hebben deze kwetsbare kinderen en jongeren weinig familiare en sociale binding en daardoor vaak minder ondersteunende netwerken. Wij besteden daarom veel aandacht aan het pedagogische aspect tijdens de periode dat de jongeren bij ons werken of stagelopen. Emotionele steun, persoonlijk contact en humor zijn zeer belangrijk in onze benadering naar de jongeren.

Doelstellingen

Stichting de Laanhoeve streeft vijf doelstellingen na:

1) Het creëren van nieuwe kansen voor maatschappelijk kwetsbare jongeren op het gebied van onderwijs en werkgelegenheid.

2) Ondersteuning bieden aan maatschappelijk kwetsbare jongeren op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en/of sociaalpsychologisch herstel.

3) Bewustzijn creëren bij scholieren over opleiding en werk versus criminaliteit en detentie.

4) Het bevorderen van sociale cohesie door jongeren te betrekken bij culturele en maatschappelijke projecten.

5) Het motiveren en ondersteunen in de zoektocht naar een eigen identiteit en toekomstvisie.

Missie

3 pijlers:
> motivatie
> ondersteuning
> participatie

Stichting de Laanhoeve wil de sociaal maatschappelijke status van jongeren uit pleeggezinnen en risicogroepen in de leeftijd van 14 tot 21 jaar, woonachtig in de regio Westfriesland in Noord-Holland verbeteren, aan de hand van de drie pijlers: motivatie, ondersteuning en participatie.

Bestuur en beleid

> Bestuur

Bestuur
Voorzitter: Paul Metselaar
Penningmeester: Annemarie Metselaar
Algemeen bestuurslid: Nico Heldring

Samenwerking 

Boomkwekerij De Tuinkamer

UWV

Stichting Berakha

Leekerweide

Gemeente Medemblik

Vonk Hoorn

Werksaam